Certyfikat

Otrzymaliśmy Certyfikat zaświadczający o realizacji przez naszą firmę obowiązku publicznych kampanii edukacyjnych we współpracy z firmą Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Niniejszy certyfikat stanowi zaświadczenie o świadomości obowiązków z zakresu środowiska i poprawnego korzystania z jego zasobów.